Ανοικτά Πε.Δ.Ι.Α [ Far-Open-Seeing / FAR-O-S ] _______________ HTTP://TINY.CC/FAR-O-S _______________ TO 1o ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΜΙΓΕΣ BLOG-PORTAL ΕΙΔΗΣΕΩΝ ________________ HTTP://TINY.CC/FAR-O-S ______________ - Κάνετε το πέρασμά σας καθημερινό! - Εδώ, εκτός από τα σχόλιά μας, θα βρείτε απλά, εύκολα και γρήγορα, τα καλύτερα posts από πλήθος sites με ειδήσεις για οικονομία, εθνικά, διεθνή, αθλητικά, σοβαρά και λιγότερο σοβαρά αλλά σχεδόν ποτέ... κουτσομπολιά! - Και μαζί με αυτά, πλήθος χρηστικών πληροφοριών και widgets βοηθημάτων γραφείου! _______________ HTTP://TINY.CC/FAR-O-S _______________ Ανοικτά Πε.Δ.Ι.Α [ Far-Open-Seeing / FAR-O-S ] _______________ HTTP://TINY.CC/FAR-O-S _______________ The 1st Greek, NEWS-dedicated, BLOG-based, PORTAL _______________ HTTP://TINY.CC/FAR-O-S _______________

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΕΣ!... (1εικόνα=1000λέξεις, 1γελοιογραφία=πόσες 1000άδες;) http://anoikta-pedia.blogspot.gr/ feeds/posts/default?alt=rss ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;
η τυχερή σου μέρα;!
 - 

|

:::::: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ::::::


::: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ/ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ :::


::: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ: Ελληνικές/Διεθνείς :::


::: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ Στοιχηματικές :::

...το τραγούδι του μήνα:
13.03.2017
Τί σε μέλλει εσένανε
διασκευή...
Slim Gaillard
Επειδή...
η μουσική είναι
η μόνη...
"Παγκόσμια Γλώσσα"!

 ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ...

                        - Editorial (so to speak...)Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

2-speed-EU... and where are we? (Hey...Mr. MP! I hate it when I have to tell you ... "Told you, so!")

We should not forget,
that some of us...
we were aware that:
- the difficulties would have been the same or more, and ...
we knew that:
- all and all additional real benefit of our "option" was that it would be us, the people of our country, those who would retain the right to choose the harsh policies and measures to be applied, first of all upon ourselves and we would be responsible and accountable towards future generations, still protecting them from "a heavy slavery"...
... cause it was some of us...
four years ago - or even from the beginning of the crisis - who insisted on the need to avoid the country's engagement with such heavy long-term commitments, even including terms of loss of idependence and of our right to determine our national strategy and national policy ... - Notably, none of us denied the realistic need of adaptation of radical reforms!

Those, who today seek to be our future government, were, at that time, at the "opposite" waving over our heads all kinds of threats - and even wellcoming external, extra-institutional and dirty interference (remember Schaeuble in our double elections 2012) with one core-message, summarized in one threatening sentence towards the eldest and those most in need:
- "You will not be able to get your pension, the finacial assistance, the help of any kind, neigther your medications starting from next month and on, if you do not give in!"
but this was half the "sentence" of much extended one (from which was cut off and hidden ... the most serious part), and the whole sentence was:
- "You will not be able to get your pension, the finacial assistance, the help of any kind, neigther your medications starting from next month and on, if you do not give in, bond and undermine the lives of the youngsters - your grandchildren - for the next, at least 50 years! And in order to live what is left of your miserable - as defined by the agreements - lives, the remaining 5, 10, 20 years ... you must oblige your grandchildren either to become slaves without lives and without a future for all their productive - wearth living - period of life, or to become immigrants (...those lucky who can)!"


Those, who today seek to be our future government, were, at that time, at the "opposite", but even the others did not stand up to the challenge and confrontation and feared the burden of responsibility to "break" the chains of earlier agreements that undermined the future ... Were they really so naive to believe that they could bring "velvet" solutions?

However, the majority of Greek people, they showed that they were aware and did not expect a "velvet" solution, and were determined to support even the toughest sacrifices since they would aim at a real conclusion! This is the only true interpretation of the result of the powerful - and then... disarmed - 62% in the referendum ... nomatter how unclear the question was... The people were determined to support the "hard" and "painful" choice regardless of the clarity of the question...

And those things, that four years ago seemed hard and difficult, today, are superseded by an even more hard and difficult reality, in which we experience the same cost but with no hope and no view of benefit of any kind and there is absolutely no comfort for anyone of us who proved to be right in our judgements - four years ago or even at the beginning of the crisis!

We are at that period where...
"No one is right", where...
"No right exists" where...
"The term "right" has lost its meaning and importance"...

We are at that moment, that our only hope can be nothing but a cruel and extremely painful solution, supported by a unified scheme of all major political forces of the country forming a common front with one, single, strategy and a clear agreement with the people - with whom they are now in breakage - and to whom they owe, for once, the whole truth, and nothing but the truth, about the sufferings that are to come as part of any kind of a solution.


So, simply put ...
 • in a Europe separated into two speeds - and this as a preliminary stage of dissolvation or full mutation - and wherein we have no place in the first speed...
 • in a Europe that will shrink due to centrifugal tendencies...
 • in a Europe that will go into recession and new economic crisis and social crisis and cohesion even in the interior of the countries, given that is now targeted as an economy by the US, Russia and China and targeted socially, culturally and religiously by the fundamentalists of the Muslim arc...
 • in a Europe that will soon be forsed to close borders, to "crop" freedoms at the individual level (which were intentionaly overestimated to be used as "smokescreen" to hide the loss of democratic freedoms of people and countries-members and the lack of democratic institutions within the union)...

... in such a - washed-up (?) - Europe, from which we are - now - less than ever ready to withdraw, on a national basis:

We should bring together all major political forces of our country in order to determine, in what strategic plan:


 • we will monitor the developments,
 • we will strengthen our position for as long as we remain in the EU structures, and
 • we will prepare to survive as a country - and possibly win a better position in the upheavals that will occur in the future - either in the case of dissolution of Europe, or in the case of EU's rescue and under all circumstances and every form EU may end up to maintain.


Everything else is within the range of a ridiculous ostrich behaviour and consitute meaningless juxtapositions of our idl politicians!


ArchOikos_________
2-speed-EU... and where are we? (Έι... πολιτικέ! Σιχαίνομαι όταν αναγκάζομαι να σου πω... "Στα ΄λεγα, εγώ!")

Για να μην ξεχνιόμαστε,
κάποιοι...
με επίγνωση:
- ότι οι δυσκολίες θα ήταν ίδιες ή και περισσότερες, αλλά και...
με γνώση ότι:
- το μόνο παραπάνω, πραγματικό όφελος από αυτή την επιλογή ήταν ότι, εμείς οι ίδιοι, ως χώρα, θα διατηρούσαμε το δικαίωμα να επιλέγουμε τις σκληρές πολιτικές και μέτρα που θα επιβάλλαμε, πρώτα απ' όλα, στους εαυτούς μας και θα ήμασταν υπεύθυνοι και υπόλογοι απέναντι στις επόμενες γενιές, χωρίς όμως να τις έχουμε υποθηκεύσει σε βαθμό "βαριάς σκλαβιάς"...
... κάποιοι...
τέσσερα χρόνια πριν - αλλά και από την αρχή της κρίσης - επιμέναμε για την ανάγκη αποφυγής της δέσμευσης της χώρας με βαρύτατες μακροχρόνιες δεσμεύσεις και όρους απώλειας του δικαιώματος για χάραξη εθνικής στρατηγικής και εθνικής πολιτικής... - σημειωτέο, κανείς ρεαλιστής δεν μίλησε για την μη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων!

Αυτοί που και σήμερα διεκδικούν την διακυβέρνηση ήταν "απέναντι" επισείοντας πάνω από τα κεφάλια όλων απειλές - και επιστρατεύοντας (θυμήσου Σόιμπλε στις διπλές εκλογές 2012) κάθε εξωτερική, εξωθεσμική παρέμβαση με την κατακλείδα να συνοψίζεται σε μία πρόταση-απειλή προς τους πλέον ανήμπορους της ζωής:
- "Δεν θα εισπράξετε τις συντάξεις σας, τα βοηθήματά σας, τα επιδόματά σας, τα φάρμακά σας, τον επόμενο μήνα αν δεν ενδώσετε!"
αλλά αυτό ήταν η μίση "πρόταση" μιας ολόκληρης (από την οποία είχαν αποκοπεί και αποκρυφτεί τα πιο... σοβαρά) και η οποία έλεγε:
- "Δεν θα εισπράξετε τις συντάξεις σας, τα βοηθήματά σας, τα επιδόματά σας, τα φάρμακά σας, τον επόμενο μήνα αν δεν ενδώσετε κι αν δεν υπονομεύσετε τους νέους και τα εγγόνια σας για τα επόμενα - τουλάχιστον 50 - χρόνια! Και για να ζήσετε εσείς το μίζερο που σας προδιαγράφεται από τις συμφωνίες... και που σας απομένει των 5, 10, 20 ετών... τα εγγόνια σας θα είναι σκλάβοι χωρίς ζωή και χωρίς μέλλον για όλη την παραγωγική περίοδο της ζωής τους πριν βρεθούν στην ίδια μιζέρια με εσάς ή θα πρέπει να γίνουν μετανάστες, όσοι, εάν, μπορούν!"


Αυτοί που και σήμερα διεκδικούν την διακυβέρνηση ήταν "απέναντι", αλλά κι άλλοι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και της αντιπαράθεσης και φοβήθηκαν το βάρος της ευθύνης να "διαρρήξουν" τα δεσμά των προγενέστερων συμφωνιών που υπονόμευαν το μέλλον... Ήταν πραγματικά τόσο αφελείς να πιστεύουν ότι θα έφερναν "βελούδινες" λύσεις;! 

Ωστόσο στη βάση του ο λαός τους έδειξε ότι είχε επίγνωση και δεν περίμενε μια "βελούδινη" λύση και ήταν αποφασισμένος να στηρίξει και τις σκληρότερες θυσίες εφόσον αυτές θα στόχευαν σε πραγματικό αντίκρισμα! Αυτή είναι και η μοναδική πραγματική ερμηνεία του αποτελέσματος 62% στο δημοψήφισμα... όσο ασαφές κι αν ήταν το ερώτημα... Ο λαός είχε στηρίξει την "δύσκολη" την "επίπονη" εκ των δύο επιλογών ανεξάρτητα της σαφήνειας του ερωτήματος...

Και σήμερα αυτά που πριν τέσσερα χρόνια φαίνονταν σκληρά και δύσκολα τα έχει υπερβεί μια ακόμη πιο σκληρή και δύσκολη πραγματικότητα όπου βιώνουμε το ίδιο κόστος αλλά δεν ελπίζουμε σε κανένα όφελος και καμία ικανοποίηση δεν γεννά η αίσθηση κάποιων από εμάς ότι πριν τέσσερα χρόνια ή και από την αρχή της κρίσης, είχαμε δίκιο!

Βρισκόμαστε στο χρόνο αυτόν όπου...
"κανείς δεν έχει δίκιο", όπου...
"δεν υπάρχει δίκιο", όπου...
"το δίκιο έχει χάσει νόημα και σημασία"...

Βρισκόμαστε στο χρόνο όπου μοναδική, τελευταία ελπίδα είναι μια σκληρή και επώδυνη λύση στην οποία θα συστρατευθούν όλες οι δυνάμεις της χώρας σε κοινό μέτωπο, με ενιαία στρατηγική και με συμφωνία με τον λαό, με τον οποίο βρίσκονται πλέον σε διαρκή ρήξη και στον οποίο για πρώτη φορά πρέπει να ειπωθεί η αλήθεια για τα δεινά που έρχονται ως κομμάτι της όποιας λύσης, της κάθε λύσης, και για το πόσο μονόδρομος είναι αυτό πια...

Άρα, με απλά λόγια...

 • εντός μιας Ευρώπης που διαχωρίζεται σε δύο ταχύτητες - και τούτο ως προστάδιο διάλυσης ή πλήρους μετάλλαξής της - και όπου εμείς δεν έχουμε θέση στην 1η ταχύτητα...
 • εντός μιας Ευρώπης που θα συρρικνωθεί λόγω φυγόκεντρων τάσεων...
 • εντός μιας Ευρώπης που θα περάσει σε ύφεση και νέα οικονομική κρίση και κρίση κοινωνική και συνοχής στις ίδιες τις χώρες της καθώς στοχοποιείται οικονομικά από ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα και κοινωνικά και θρησκευτικά από το Μουσουλμανικό τόξο...
 • εντός μιας Ευρώπης που θα κλείσει σύνορα, θα περιορίσει ελευθερίες σε ατομικό επίπεδο (που ήταν το προπέτασμα καπνού που χρησιμοποιήθηκε για την απώλεια των δημοκρατικών ελευθεριών των λαών και χωρών της)...
... εντός μιας τέτοιας - ξοφλημένης(;) - Ευρώπης, από την οποία είμαστε λιγότερο παρά ποτέ (τώρα πια) έτοιμοι να αποχωρήσουμε, θα πρέπει:

Να συστρατευθούν όλες οι δυνάμεις της χώρας μας για να καθορίσουν, με ποιό στρατηγικό σχέδιο:

 • θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις,
 • θα ισχυροποιήσουμε τη θέση μας όσο θα παραμένουμε στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και
 • θα προετοιμαζόμαστε ώστε να επιβιώσουμε ως χώρα - κερδίζοντας ει δυνατόν και θέσεις στις ανακατατάξεις που θα προκύψουν στο μέλλον - είτε υπό την εκδοχή της διάλυσης της Ευρώπης, είτε υπό την εκδοχή της διάσωσής της με όποιο σχήμα κι αν αυτή διατηρηθεί.
Όλα τα άλλα είναι γελοίοι στρουθοκαμηλισμοί και άνευ ουσίας αντιπαραθέσεις των φυγόπονων, απαίδευτων και απολύτως εσωστρεφών πολιτικών μας...
ArchOikos_________
iN ENglish, please!

In this AREA you are able to find articles in english language, starting from the most recent ones and going backwards.

It is our aim to keep posting in english more and more, realizing that many of our readers are not greek speaking.

We wish we could post in even more languages but for now english is our choice as the language that most people are familiar with!

ArchOikos_________

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Αυγά του Πάσχα και... Kinder Έκπληξη!!!

Έρχονται οι γιορτές του Πάσχα και όλοι οι νονοί και γονείς θα σπεύσουμε για τα βαφτιστήρια και τα παιδιά μας να διαθέσουμε ακόμη και πέραν των δυνατοτήτων μας!

Το σοκολατένιο αυγό που τα τελευταία - ήδη πάνω από δέκα... - χρόνια τυποποιήθηκε από μεγάλες εταιρίες και έγινε έτσι φθηνότερο συρρικνώνοντας σημαντικά την ανάλογη δουλειά των ζαχαροπλαστείων, τώρα, αφού ο ανταγωνισμός εξανεμίστηκε έχει γίνει πανάκριβο!

Μόνο πανάκριβο;! Έχει σμικρυνθεί σε διαστάσεις μίζερες και σε μηδαμινό καθαρό βάρος με τον αρχικό όγκο να διατηρεί η κιτς αλουμινο-σελοφάν διαφημιζο-συσκευασία που υπόσχεται δώρα-έκπληξη που ναι... είναι... κατά την αρνητική έννοια δώρα-απογοήτευση!

Τώρα λοιπόν, είναι η ώρα, σαν καταναλωτές να γυρίσουμε στο ζαχαροπλαστείο, στο αρτοποιείο και στις ελληνικές εταιρίες που παράγουν πραγματικά σοκολατένια αυγά και λαγούς ή σε εγχώριας ιδιοκτησίας εταιρίες που διαθέτουν σοκολατένια αυγά-δώρα σε πολύ καλύτερες τιμές και εγγυημένη ποιότητα χωρίς... εκπλήξεις τουλάχιστον σε επίπεδο κινδύνων!

Και προπαντός, ας μην παρασυρθούμε από εταιρίες που πολυδιαφήμιζαν τα προϊόντα τους ως "εξειδικευμένα" για την παιδική υγεία και τον παιδικό οργανισμό, ενώ φόρτωναν τα παιδιά μας με ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ το οποίο προκαλεί σοβαρές βλάβες στο ανθρώπινο σώμα! Βλέπε... "ΥΓΙΕΙΝΕΣ" και "ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ" σοκολάτες Kinder!

Αναδημοσίευση λόγω επικαιρότητας:
....................................................................................

Μετά τις Γερμανικές "ρίζες φασολιών" που δηλητηρίαζαν τον κόσμο (και οι Γερμανοί πήγαν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης να τα φορτώσουν στους Ιταλούς)...

Μετά τα Γερμανικά "καθαρά" αυτοκίνητα των Audi/VW που δηλητηρίαζαν την ατμόσφαιρα και τον πλανήτη και βέβαια διεμβόλισαν με αισχρό και παράνομο τρόπο την αγορά αυτοκινήτου πουλώντας "ψεύδη"...

Τώρα... ήρθε η σειρά των γνωστών ως πιο αγνών και γι' αυτό και -αποδεκτά από την αγορά- πιο ακριβών προϊόντων που προμηθεύονταν όσοι κατ' εξοχήν θέλανε να "προστατεύσουν" τα καμάρια τους, τα παιδάκια τους!

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ το οποίο προκαλεί σοβαρές βλάβες στο ανθρώπινο σώμα στις "ΥΓΙΕΙΝΕΣ" και "ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ" σοκολάτες Kinder!Μάλλον αυτό είναι που λέμε... Kinder Εκπληξη!!!

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΚΟΡΟΪΔΙΑ - ΑΠΑΤΗ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ, ΟΧΙ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΩΡΙΜΟ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΛΛΑ...

ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΖΩΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ/ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΩΝ!!!

ΕΝΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή τουλάχιστον... ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ!!! ...

Για μια ακόμη φορά...

-----------------------------------------------
( "Kinder was developed and produced at Ferrero Germany (Frankfurt) in 1967. Ferrero International SA's headquarters is in Luxembourg but Its German factory is the largest of all." --- Οι πληροφορίες είναι από την Wikipedia και παρατίθενται κυρίως για όσους ισχυριστούν ότι οι "πολυεθνικές" δεν έχουν... "εθνική προέλευση - χαρακτήρα" ή δεν κουβαλούν αντίστοιχες "νοοτροπίες"... )
-----------------------------------------------

Δείτε κι εδώ:

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Προϊόντα ALUMIνίου για... ατσάλινα νεύρα...

Φίλη του Blog ζήτησε να αναρτήσουμε το ακόλουθο κείμενό της που αφορά πολύ κακή εμπειρία από τη διαχείριση προβλήματος σε εγκατάσταση κουφωμάτων της εταιρίας Alumil σε ιδιόκτητο ακίνητό της.
------------------------------------------------------------------------------------------

Θα ήθελα να μοιραστώ την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά που εισέπραξα από την εταιρεία ALUMIL.

Τα τελευταία 6 χρόνια η οικογένειά μου έχτιζε δύο μεζονέτες, στις οποίες τοποθετήσαμε κουφώματα ALUMIL. Δεν θα αναφέρω το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας, γιατί τελικά μας αποζημίωσε για τις κακοτεχνίες, που έγιναν. Μετά το πέρας της εργασίας, καλέσαμε εμπειρογνώμονα της ALUMIL (ο οποίος πληρώθηκε και 200 ευρώ) και είπε ότι όλα έχουν τοποθετηθεί μια χαρά και ωραία! Όταν τα σπίτια κατοικήθηκαν (μετά από 4 χρόνια, διότι τότε είχαμε οικονομικά τη δυνατότητα της αποπεράτωσης), διαπιστώσαμε πολύ άσχημες κακοτεχνίες. Σε σημείο να παρουσιάζεται εισροή αέρα και νερών από τα κουφώματα!!

Ενδεικτικά αναφέρω:
 • α) Σε 8 επάλληλα έλειπαν τα πλαϊνά λάστιχα «του γάντζου»(σε 5 έλειπε το ένα και σε 3 έλειπαν όλα!)
 • β) Σε 14 επάλληλα τα λάστιχα του γάντζου ήταν βαλμένα ανάποδα. Αντί η ακμή τους να αγγίζει το αλουμίνιο (όπως δείχνει και η τομή για τη σειρά S-450 στη σελίδα 134 του σχετικού φυλλαδίου της ALUMIL) αυτή ακουμπούσε στο πολυαμίδιο της βάσης στήριξης,
 • γ) Σε 6ανοιγόμενα έλειπαν τελείως τα περιμετρικά λάστιχα στην κάσα και προστέθηκαν με επαναρρύθμιση των μηχανισμών κλεισίματος και κλειδώματος,
 • δ) σε 5 επάλληλα χρειάστηκε εξάρμωση και επαναρρύθμιση των μηχανισμών GU για καλό κλείσιμο.

Καλέσαμε έναν δικό μας ειδικό και ολοκλήρωσε συντήρηση και αποκατάσταση με κόστος 600 ευρώ. 

Από αυτό το ποσόν, τα 350 αφορούσαν στη διόρθωση των κακοτεχνιών.

Ζητήσαμε να βρούμε το δίκιο μας από τις δύο εταιρείες, απαιτώντας από την κατασκευάστρια τα 350 ευρώ των κακοτεχνιών και από την ALUMIL τα 200 ευρώ της λανθασμένης πραγματογνωμοσύνης, αλλά η συμπεριφορά που εισπράξαμε ήταν εντελώς αντιεπαγγελματική.

Ο εκπρόσωπός της ALUMIL, κος Γ... Π... δεν μπήκε καν στον κόπο να δώσει έστω μια απάντηση, ενώ προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του επί 3 μήνες (!!!).  Η εταιρεία έχει τεράστια ευθύνη, γιατί αν είχε διαπιστωθεί στην πραγματογνωμοσύνη της πχ ότι, τα μισά λάστιχα είχαν τοποθετηθεί ανάποδα, η κατασκευάστρια θα είχε αναγκαστεί να τα διορθώσει και εμείς θα είχαμε γλυτώσει τα επιπρόσθετα έξοδα που κάναμε πρόσφατα και σημαντική πρόσθετη ταλαιπωρία που βέβαια δεν μπορεί να κοστολογηθεί...

Η τελευταία μου επιστολή προς την εταιρεία έγινε με κοινοποίηση στην Γενική Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή και μόνον υπό την πίεση αυτής της κίνησης υπήρξε ανταπόκριση σε επίπεδο επικοινωνίας από την ALUMIL η οποία για πρώτη φορά, μετά από 3 μήνες (!!!), θεώρησε ότι άξιζε να αφιερώσει χρόνο ώστε τουλάχιστον να δώσει σημεία ζωής στον πελάτη και να απαντήσει... Η απάντησή, που συντάχθηκε από δικηγόρο της εταιρίας, έχει ωστόσο πλήθος προσβλητικών διατυπώσεων που διαμορφώνουν ένα γενικό χαρακτήρα "bullying" που μοιάζει να ποντάρει στην απαξίωση της προσωπικότητας του απλού - χωρίς τεχνικές γνώσεις - πελάτη. Τούτο επειδή η εταιρία δεν είχε γνώση της ανάλογης Πανεπιστημιακού επιπέδου κατάρτισης των μελών της οικογενείας μου και της πολύχρονης εμπειρίας μας, που δυστυχώς, δεν είχαμε τη δυνατότητα να "αξιοποιήσουμε" ασκώντας εμείς αυστηρή επίβλεψη στα ακίνητά μας, λόγω βαρύτατων επαγγελματικών υποχρεώσεων στους τομείς μας, μακριά από τα ακίνητα και ακόμη και εκτός χώρας! Την απάντηση αυτή, παραθέτω αυτούσια:

Αγαπητή κα ..…
Σε απάντηση της από 31/1/2017 επιστολής σας (μέσω email), επαγόμαστε τα ακόλουθα:

1. Η συνημμένη πολιτική αυτοψιών της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, σας κοινοποιήθηκε εγκαίρως. Αφότου λάβατε γνώση και συναινέσατε στα αναγραφόμενα, πληρώσατε το αντίστοιχο ποσό (βάσει του σχετικού εκδοθέντος παραστατικού). Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα “εκτίμησης” ή “τροποποίησης" της πραγματογνωμοσύνης κατά το δοκούν, η οποία διενεργείται με απολύτως ανεξάρτητα κριτήρια. Επιπροσθέτως, η από 27-6-2012 συνημμένη πραγματογνωμοσύνη, διεξήχθη από τον κ. Χ... Χ..., έναν από τους πλέον πολύπειρους μηχανικούς της ΑΛΟΥΜΥΛ, ο οποίος κι έκρινε την ορθότητα των κουφωμάτων.

2. Η αυτοψία διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 σε ημιτελή οικοδομή. Τέσσερα (4) χρόνια αργότερα διαπιστώσατε, κατά τα λεγόμενά σας, προβλήματα με την λειτουργία των κουφωμάτων. Γιατί δεν καλέσατε το συνεργείο που τοποθέτησε τα κουφώματα για να διαπιστώσει το πρόβλημα? Πότε και με ποιόν τρόπο κλονίσθηκε η εμπιστοσύνη σας, καίτοι δεν ακούσατε καν τη γνώμη της ΑΛΟΥΜΥΛ;

3. Συμπερασματικά, σας ενημερώνουμε πως όλες οι αναφερθείσες από μέρους σας παρεμβάσεις και "κακοτεχνίες” στην λειτουργία των κουφωμάτων είναι εξ ολοκλήρου απόρροια της κακής τους χρήσης. Σε μια ερειπωμένη ημιτελή οικοδομή, παρέλασαν αμέτρητα συνεργεία κατά την διάρκεια των τεσσάρων αυτών χρόνων, χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος. Αποτελεί απορίας άξιο, η ευκολία με την οποία καταφέρεστε εναντίον μας, ενώ σαφώς γνωρίζετε ότι αποκλειστικά υπαίτια για τα ενδεχόμενα προβλήματα στην λειτουργία των κουφωμάτων είναι η δική σας πλημμελής συμπεριφορά.

Προς τούτο σας παρακαλούμε όπως είσθε προσεκτικότερος στις εκφράσεις σας (“εξαπάτηση”, “πειθαρχικά”) και αναλάβετε το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

………………..


Σας παραθέτω και τη δική μου απάντηση:

Αγαπητέ κύριε Κ……,
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο, που αφιερώσατε για την απάντηση στην επιστολή  μας. Είναι  η πρώτη επίσημη απάντηση που λαμβάνουμε από την ALUMIL όλο το χρονικό διάστημα που επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Στην επιστολή που σας αποστείλαμε μέσω email δεν υπήρχε ουδεμία μομφή επί προσωπικού, σε αντίθεση με τη δική σας. Λυπάμαι που αναγκάζομαι να σας επαναφέρω στην τάξη και να σας παρακαλέσω να προσέχετε τις εκφράσεις σας οι οποίες αφενός περιέχουν βαρύτατο βαθμό εικασίας αφετέρου είναι άκρως προσβλητικές για την οικογένειά μου, η οποία περιλαμβάνει μία μηχανικό και έναν τεχνικό σύμβουλο.
Παρακαλώ να μου παραθέσετε τα στοιχεία επάνω στα οποία βασιστήκατε και ορίσατε τον βαθμό εγκατάλειψης της οικοδομής μας ή την έλλειψη επιτήρησης των συνεργείων. Το γεγονός ότι δεν είχαμε για χρόνια την οικονομική δυνατότητα για την ταχύτατη αποπεράτωση της οικοδομής μας, δε σημαίνει ούτε ότι ήταν «ερειπωμένη» ούτε ότι τα συνεργεία «παρέλασαν χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος» όπως εντελώς αυθαίρετα αναφέρετε στην επιστολή σας. Η οικοδομή παρέμεινε κλειστή και με διαρκή επιτήρηση και φροντίδα. Επίσης  εντελώς αυθαίρετα και υποτιμητικά αναφερθήκατε στην «δική μας πλημμελή συμπεριφορά» και «κακή χρήση» των κουφωμάτων. Παρακαλώ δώστε εξήγηση στα ακόλουθα:
 • Το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός των στεγανωτικών ελαστικών δεν τοποθετήθηκε ΠΟΤΕ είναι αποτέλεσμα «πλημμελούς χρήσης» από την πλευρά του πελάτη;
 • Το γεγονός ότι 14 επάλληλα λάστιχα του γάντζου τοποθετήθηκαν ΑΝΑΠΟΔΑ είναι αποτέλεσμα «πλημμελούς χρήσης» από την πλευρά του πελάτη;

Αναφέρω αυτά τα δύο στοιχεία, τα οποία ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν με απλό οπτικό έλεγχο από εξειδικευμένο τεχνικό (κατά συνέπεια η πραγματογνωμοσύνη είχε υποχρέωση να τα αναφέρει) και τα οποία έχω σε φωτογραφίες πριν την διόρθωσή τους και τα διατηρώ στην κατοχή μου.
Στην παράγραφο 1 της επιστολής σας αναφέρεστε στην πολιτική αυτοψιών της εταιρείας ΑΛΟΥΜΥΛ και κάνετε αναφορά σε «τροποποίηση» της πραγματογνωμοσύνης.
O σκοπός της πραγματογνωμοσύνης ήταν να διαφυλάξει τα δικαιώματα του πελάτη και να εξασφαλίσει την ποιότητα της εργασίας ή- σε περίπτωση που υπήρχε οποιαδήποτε διαπίστωση ελλείψεων ή κακοτεχνιών- να φροντίσει ώστε (σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία) ο πελάτης να έχει τελικά την βέλτιστη δυνατή παροχή υπηρεσιών. Δεν καταλαβαίνω γιατί αναφέρεστε σε «τροποποίηση» της πραγματογνωμοσύνης. Ως πελάτες δεν θελήσαμε καμία τροποποίηση, απλά μια υπεύθυνη και επαγγελματική αποτίμηση. Για παράδειγμα τα δύο στοιχεία στα οποία αναφέρθηκα πιο πάνω ήταν πολύ σημαντικά και εάν είχαν γίνει αντιληπτά από την πραγματογνωμοσύνη της ALUMIL, η κατασκευάστρια θα τα είχε διορθώσει. Και ήταν δύο από τα πιο εμφανή στοιχεία που θα ήλεγχε ένας «πολύπειρος μηχανικός» σύμφωνα με τα λεγόμενά σας.
Στο σημείο της παραγράφου 2 της επιστολή σας διατυπώνετε τα ακόλουθα ερωτήματα:
“Γιατί δεν καλέσατε το συνεργείο που τοποθέτησε τα κουφώματα για να διαπιστώσει το πρόβλημα? Πότε και με ποιόν τρόπο κλονίσθηκε η εμπιστοσύνη σας, καίτοι δεν ακούσατε καν τη γνώμη της ΑΛΟΥΜΥΛ;
Η φράση «καίτοι δεν ακούσατε καν τη γνώμη της ΑΛΟΥΜΥΛ»  συγχωρέσατέ μου την έκφραση, αλλά είναι απλά αστεία, διότι το μόνο που επέδειξε η ALUMIL απέναντί μας ήταν αδιαφορία. Παρακαλώ αναφέρατέ μου τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ALUMIL επικοινώνησε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε διάθεση (συμβουλής, συνεργασίας, ενημέρωσης) και εμείς δεν ακούσαμε τη γνώμη της.
 Η παρούσα συνομιλία θα κοινοποιηθεί αυτούσια σε φόρουμ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να γίνει γνωστός ο τρόπος με τον οποίο αρνείστε να αναλάβετε τις ευθύνες σας.

------------------------------------------------------------------------------------------
Και η φίλη του Blog καταλήγει:

"Σας ζητώ συγγνώμη  για το μέγεθος του κειμένου μου, αλλά πιστεύω ότι πλέον αφού έχουμε στα χέρια μας τα μέσα για να γίνονται γνωστά τα γεγονότα, πρέπει να επιβραβεύουμε τις καλές συμπεριφορές και να γνωστοποιούμε τις άσχημες. Η εν λόγω εταιρεία (ALUMIL) έχει μεγάλο όνομα στην αγορά και θα περίμενε κανείς ότι θα έδειχνε αν όχι σεβασμό, τουλάχιστον ένα στοιχειώδες ενδιαφέρον απέναντι στους πελάτες της."

Και υπό αυτό το πρίσμα ζητά την σημερινή ανάρτηση.

-----------

Σημείωμα του blog:

Τονίζουμε ότι στη συγκεκριμένη ενότητα δημοσιεύουμε, κατά κανόνα, ζητήματα που αφορούν την κακή εμπειρία από:
 • κακές πρακτικές,
 • αντιεπαγγελματική συμπεριφορά,
 • μη διάθεση συνεννόησης και κατά το δυνατό φιλικής διευθέτησης ζητημάτων που προκύπτουν σε υπηρεσίες και έργα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα,
 • θέματα ακραίας γραφειοκρατίας
 • κακής επικοινωνίας ή αποκλεισμού επικοινωνίας κλπ κλπ.
Στη δημοσίευση της φίλης μας, εμείς ως blog, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να "ελέγξουμε" την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων - και άποψή μας είναι ότι ουδείς μπορεί πια με ακρίβεια να αξιολογήσει πλήρως την υπόθεση από τεχνικής άποψης μια και η φίλη και η οικογένειά της προέβησαν σε αποκατάσταση που έχει άρει τα προβλήματα, προκειμένου βεβαίως να ζήσουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους περιορίζοντας την όποια ζημία.

Ωστόσο μένουμε στα εξής στοιχεία που μοιάζουν να επιβεβαιώνονται:
 1. Η εταιρία δεν επικοινωνεί με τη φίλη και την οικογένειά της παρά μόνο μετά από κάποιους μήνες οχλήσεων και υπό την πίεση της κοινοποίησης το ζητήματος στην Γενική Γραμματεία Προστασίας καταναλωτή! Τούτο είναι αρχικά "αποκλεισμός επικοινωνίας" που εξελίσσεται σε "κακή επικοινωνία".
 2. Η εταιρία "πουλάει" στην πελατεία της μια "ενδοεπιχειρησιακή διαδικασία", μια απλή αυτοψία ως "πραγματογνωμοσύνη"! Αυτό είναι εκτός πάσης λογικής και εκτός δεοντολογίας για το σύνολο του Τεχνικού Κόσμου Παγκοσμίως και αποτελεί διαδικαστική "πατέντα" που άραγε, διερωτόμαστε... με ποια ISO και ποιες Πιστοποιήσεις Διαδικασιών είναι συμβατή;! Η αυτοψία, η "κατονομαζόμενη" καταχρηστικά - και παραπλανητικά προς τους πελάτες  - ως "πραγματογνωμοσύνη" (!) έχει, επί πληρωμή από τους πελάτες, διεξαχθεί και συνταχθεί - όπως εγγράφως βεβαιώνει ο δικηγόρος της εταιρίας - από έναν επί χρόνια εργαζόμενο της εταιρίας: "... η από 27-6-2012 συνημμένη πραγματογνωμοσύνη, διεξήχθη από τον κ. Χ... Χ..., έναν από τους πλέον πολύπειρους μηχανικούς της ΑΛΟΥΜΥΛ, ... "
 3. Διατυπώσεις του τύπου: 
 • "... εξ ολοκλήρου απόρροια της κακής τους χρήσης. ...",
 • "... Σε μια ερειπωμένη ημιτελή οικοδομή ...",
 • "... παρέλασαν αμέτρητα συνεργεία ...", 
 • "... χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος. ..." κλπ, κλπ,  είτε σημαίνει ότι, ο "συντάκτης" τους έχει αποδεικτικά στοιχεία και ακριβή γνώση "γεγονότων" που του εξασφαλίζουν "βεβαιότητα", ώστε, να μπορεί να κάνει χρήση τέτοιων χαρακτηρισμών παραμένοντας εντός της "δεοντολογίας" του επαγγέλματός του, είτε - αν δεν έχει εξασφαλίσει αυτή τη "βεβαιότητα" - απλά σημαίνει ότι, υιοθετεί όρους, εκφράσεις και λεξιλόγιο στη "διατύπωσή" του τέτοιους που να παράξει, εκφοβισμό, αποθάρρυνση, υποτίμηση και απαξίωση του αποδέκτη. Αυτό από μόνο του είναι έργω εκπεφρασμένη "μη διάθεση συνεννόησης και κατά το δυνατό φιλικής διευθέτησης ζητημάτων" αλλά και ακόμη μια ισχυρή ένδειξη "κακής επικοινωνίας" ή προσπάθειας "αποκλεισμού επικοινωνίας".
Εν κατακλείδι λοιπόν, εδώ δεν κρίνουμε "κανέναν" κι ακόμη περισσότερο δεν κρίνουμε την ουσία της συγκεκριμένης υπόθεσης αλλά, απλά δεχόμαστε να φιλοξενήσουμε την εν λόγω ανάρτηση για τα θέματα που εγείρει και αφορούν διαδικασίες και πρακτικές (και για τα οποία μας έχουν παρασχεθεί κατ' ελάχιστο επιβεβαιωμένες οι "επικοινωνίες" - email με ακριβείς ημερομηνίες, ονόματα, κλπ). Με την επιφύλαξη του blog και του διαχειριστή.
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Trump removes last hope for conclusion of 2nd evaluation of the Greek Program...

Given that Trump changes radically the balance of USA and EU relations (due mainly to the German policy) - there will be no agreement on the GREEK EVALUATION...


Given that Trump changes radically the balance of USA and EU relations (due mainly to the German policy) - there will be no agreement on the GREEK EVALUATION.

The Germans will let the thing go "as is" even until their national elections and at the same time they will politically "invest" on an increasing criticism to Greece (although Greece really has no choices and not much to do...).


These are, the well known - and much used before - talks about the "Greek delays" - although it is they (EU and the Germans) who prove their-selves absolutely incapable to form a decent agreement between EU and IMF for so many months now!The attitude of Kyriakos Mitsotakis is "very helpful" to this German plan of manipulating the EU politics once again, as he forms the rhetoric of his political party, New Democracy, solely into a constant blaming of the Greek Government, as if he had more choices if he was the State leader (which sounds hypocritical, given that he represents the party that was in the previous Government...)!


Eventually there will be a... brand-new... Memorandum -absolutelly an EU one (IMF not included)- with all the BLAME loaded to Greece, and with "lots" of added CONSEQUENCES (hiding the responsibilities of EU -meaning Germany- and hiding, behind the added consequences, the financial ischemia that will appear pretty-soon because of the changes in USA and EU relations - adding to this the Brexit...).


And of course this is gradually-moving-towards the "EU of two speeds" again with Germany pointing to Greece and the South of EU to shake off Germany's responsibilities on the USA-EU rupture caused by the German autocracy and the German conquest of the European Bank and the European economy! So NO DEAL WILL OCCUR (remember President Obama not stop saying, every time he had the chance during last summer, that both the IMF and EU-Germany should find an agreement!)... But Germany DID NOTHING and now, again they will find an easy target to Greece to put the BLAME! This is almost equally irritating as the actual damage and poverty they cause by their policies! 

There are no real options for Greece but still Greek politicians carry huge responsibility for the lack of national alliance and national cohesion!A senario that may lead Greece to urgent National Elections may be closer now on the basis of letting Kyriakos Mitsotakis carry the responsibility of the next AGREEMENT given that he rejects any attempt of a common strategy and a joint political venture of the greek leading political parties...

.....................................

Δεδομένου ότι ο Trump αλλάζει ριζικά την ισορροπία των σχέσεων ΗΠΑ-ΕΕ (κυρίως λόγω της γερμανικής πολιτικής) - δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία σχετικά με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Οι Γερμανοί θα αφήσουν το πράγμα να πάει "ως έχει" ακόμη και μέχρι τις εθνικές εκλογές τους και την ίδια στιγμή θα «επενδύσουν» πολιτικά σε μια έντονη κριτική στην Ελλάδα (παρόλο που η Ελλάδα έχει στην παρούσα φάση μηδενικές επιλογές και όχι και πολλά να κάνει ...). Η τακτική αυτή είναι πια πολύ γνωστή - έχει χρησιμοποιηθεί ήδη πολύ πριν - και θα μιλά για «ελληνικά καθυστερήσεις» - αν και είναι αυτοί (η ΕΕ και οι Γερμανοί) που αποδεικνύουν τους εαυτούς απολύτως ανίκανους να καταλήξουν σε μια αξιοπρεπή συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του ΔΝΤ εδώ και τόσους μήνες τώρα!

Η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι "πολύ χρήσιμη" σε αυτό το γερμανικό σχέδιο χειραγώγησης της πολιτικής της ΕΕ για άλλη μια φορά, αφού ο ίδιος οριοθετεί τη ρητορική της ΝΔ, αποκλειστικά και μόνο σε ένα σταθερό "κατηγορώ" της ελληνικής κυβέρνησης, χωρίς να "εντοπίζει" (έστω απλά) τις ευθύνες και καθυστερήσεις των εταίρων και λες και θα είχε περισσότερες επιλογές να παρουσιάσει αν ήταν αυτός σήμερα ο ηγέτης του κράτους (πράγμα που ακούγεται ακόμη πιο υποκριτικό, δεδομένου ότι εκπροσωπεί το κόμμα που ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση... κι έχει αντιμετωπίσει τα ανάλογα...)!

Τελικά θα υπάρξει... ένα ολοκαίνουργιο... Μνημόνιο - απόλυτα Ευρωπαϊκό (χωρίς ΔΝΤ) - με όλη την ευθύνη να φορτώνεται στην Ελλάδα, και με "πολλά" σε προστιθέμενες ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (που η "τιμωρητική" -για μια ακόμη φορά - επιχειρηματολογία τους θα κρύβει τις πραγματικές ευθύνες της ΕΕ-Γερμανίας και που πίσω από τον οικονομικό τους χαρακτήρα θα κρύβεται η οικονομική ισχαιμία που θα έχει αρχίσει να εκδηλώνεται εντός ΕΕ, λόγω των αλλαγών στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ, σε συνδυασμό βέβαια και με το Brexit ...).

Και φυσικά αυτό είναι η σταδιακή μετάβαση προς την κατεύθυνση της «ΕΕ των δύο ταχυτήτων" και πάλι με τη Γερμανία να δείχνει προς την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Νότο προκειμένου να αποσείσει τις ευθύνες της για τη ρήξη ΗΠΑ-ΕΕ, που προκαλείται από τη γερμανική απολυταρχία και τη γερμανική κατοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής οικονομίας!

Έτσι λοιπόν! ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ δε θα προκύψει... (θυμηθείτε τον Πρόεδρο Ομπάμα που δεν σταματούσε να λέει, κάθε φορά που είχε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού, ότι το ΔΝΤ και η ΕΕ-Γερμανία όφειλαν να βρουν κοινό τόπο!) ... Αλλά η Γερμανία ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ και τώρα, πάλι, θα βρει έναν εύκολο στόχο στην Ελλάδα για να ρίξει το φταίξιμο! Αυτό είναι σχεδόν εξίσου ενοχλητικό όσο η πραγματική ζημία και η φτώχεια που προκαλούν οι πολιτικές της!

Δεν υπάρχουν πραγματικές επιλογές για την Ελλάδα... Παραταύτα οι Έλληνες πολιτικοί φέρουν τεράστια ευθύνη για την έλλειψη εθνικής συστράτευσης και εθνικής συνοχής!

Υπό τις συνθήκες αυτές, βέβαια, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το σενάριο να οδηγηθεί η Ελλάδα σε επείγουσες Εθνικές Εκλογές ώστε να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα τεθεί μπροστά στην ευθύνη σύναψης της επόμενη συμφωνίας, αφού μάλιστα ο ίδιος απορρίπτει κάθε απόπειρα μιας κοινής στρατηγικής και ενός κοινού πολιτικού εγχειρήματος από τα κορυφαία Ελληνικά πολιτικά κόμματα.Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Το 3ο Μνημόνιο, το Grexit και το δια-ταύτα...

Σήμερα, ένας πολύ αξιόλογος φίλος στο FB, από τους πλέον ευφυείς και με θετική σκέψη πολιτικούς του κυβερνώντος σχήματος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ - ο ίδιος μη μέλος της κυβέρνησης - ανέβασε στο FB το video από τη χθεσινή εμφάνιση του Βαρουφάκη στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 στον Νίκο Χατζηνικολάου...

Σας το παραθέτω...Το κοινοποίησε απολύτως ασχολίαστο, κάτι σαν "ενημέρωση/διάδοσή του" δηλαδή.

Να συμπεράνω ότι σημαίνει πως αφενός επιβεβαιώνει τα γεγονότα κι αφετέρου συμφωνεί με τις θέσεις σε όλα;

Δεν βάζω πρόσημο για "καλό" ή "κακό" στο "αν συμφωνεί" απλά του ζήτησα διευκρίνηση.

Αν το 3ο Μνημόνιο αποτελούσε/αποτελεί προσχεδιασμό ενός Grexit που θα συντελεσθεί στην ώρα και στιγμή που "εξυπηρετεί" τα κέντρα συμφερόντων, τα εκτός χώρας, που το συνέταξαν και μας το "επέβαλαν", τότε...

... παρότι συνεχίζουν να ισχύουν οι πάγιες διαπιστώσεις μας, που οφείλουμε να μην ξεχνούμε (!), δηλαδή ότι:
 • πολλά "μέσα διάσωσης" αφήσαμε να περάσουν "ανεπιστρεπτί" και αναξιοποίητα, πολύ προ ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ, και...
 • αδειάσαμε τη φαρέτρα μας στο έδαφος κι από το τελευταίο βέλος, χωρίς ούτε μία βολή να ρίξουμε, ήδη προ ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ, και...
 • ναι, η χώρα είχε "δεθεί" από δεσμεύσεις "πισθάγκωνα" ήδη με τον "ενθουσιώδη επισπεύδοντα" ΓΑΠ (τον μάλιστα ατιμώρητο !!! και τώρα οψίμως ανακάμπτοντα !!!) πριν καν προκύψει το όποιο ενδεχόμενο διακυβέρνησης από ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ ή εν γένει από αντιμνημονιακά σχήματα...
...παρότι εξακολουθούν να ισχύουν όλα αυτά, πρέπει - σε περίπτωση που δεν απορρίπτουμε τα όσα ο Βαρουφάκης λέει-και-ξαναλέει για την επίμαχη περίοδο - να κρίνουμε ανάμεσα σε δύο επιλογές που είχαμε (και να δούμε κι αν-και-τι έχουμε ακόμη ως επιλογές...):
 1. Υπογραφή του τρίτου Μνημονίου, δηλαδή, αποδοχή του προσχεδιασμού ενός Grexit κατά τον πλέον "ωφέλιμο" για τους δανειστές χρόνο, ή

 2. Μια λύση - δεν θέλουμε του Βαρουφάκη (;) κάποιου άλλου... και άλλου τύπου (!) - αλλά... ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ χαρακτήρα, όπου οι συνέπειες επί του Κράτους θα έπαυαν να διαχέονται ατέρμονα και διαρκώς προσαυξανόμενες κατά τις βουλές των - εκτός συνόρων κυβερνώντων μας - διαλύοντας ολοκληρωτικά την κοινωνία και εξαπλώνοντας την "ενοχοποίηση" των πολιτών. Το φορτίο, ΝΑΙ, θα ήταν ίδιο, ή και πολύ χειρότερο, αλλά, υπάρχει ένα κυρίαρχο ηθικό ζήτημα που όφειλε να επιλυθεί και ουδέποτε επιλύθηκε (και είναι μεν ηθικό αλλά και απολύτως υλικό!!!) ...
Ιδού...
Σε κάθε περίπτωση, το βαρύτατο κόστος, θα πληρώνει ΠΑΝΤΑ η ελληνική κοινωνία, οι πολίτες!
Όμως, είναι τελείως διαφορετικό για τον καθένα...
 • το να το πληρώνει, ως "αθώος" που υπερασπίζεται "ηρωικά" τη χώρα του, από μια "καταστροφή" που επήλθε, διατηρώντας την αξιοπρέπεια και υπερηφάνειά του, από...
 • το να το πληρώνει, δια της συνεχούς μεταβίβασης επιπλέον βαρών, στην πλάτη του (μετατροπής του δημόσιου χρέους σε ιδιωτικό μέσω της φορολόγησης και όλων των εισπρακτικών πολιτικών που συσσωρεύονται). Διαρκώς επιφορτιζόμενος με νέο κόστος, που ΔΕΝ του αντιστοιχεί, που καταχράται την κοινωνική συμφωνία περί ανάληψης και διανομής των βαρών που ΟΡΙΖΕΙ του Σύνταγμα, και... που τελικά, δεν θα μπορέσει - ότι και να κάνει - να το εξυπηρετήσει, αφού στόχος - των έξω κυβερνώντων μας - είναι "να μην μπορέσει" και να καταλήξει να αποβληθεί από την οικονομική ζωή... και μάλιστα "στιγματισμένος", οπότε, τότε-και-μόνον-τότε θα σταματήσουν να "προσθέτουν" νέες απαιτήσεις! Γιατί τότε θα μπορούν να οικειοποιηθούν - δωρεάν - την ερημοποιημένη (ήδη) οικονομία της χώρας υιοθετώντας - άνευ όρων - και όποιο "μοντέλο" αυτοί οραματίζονται... Ο πολίτης στην απόλυτη γενικότητά του - χωρίς διαχωρισμούς δημοσίου, ιδιωτικού, παραγωγής, υπηρεσιών (κλπ, κλπ) αν δεν ανήκει στην "ειδική" κατηγορία που έκρυβε (απέκρυπτε συστηματικά και επί χρόνια) ώστε να έχει σωρεύσει χρήμα για... δυο ζωές ακόμη, βρίσκεται σήμερα, ή το αργότερο... θα βρεθεί αύριο, "ενοχοποιημένος", διωκόμενος από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Εφορία, Ταμεία, Τράπεζες, αδύναμος, ανυπεράσπιστος και το χειρότερο εξευτελισμένος και "ΕΝΟΧΟΣ"!
Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, ο πολίτης, από σωτήρας της πατρίδας του έχει μετατραπεί ή μετατρέπεται σε "μίασμα"! Ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το πω, τί ποσοστό της κοινωνίας μας αποτελείται σήμερα από τέτοια... "μιάσματα"!

Γι' αυτό, έχει τεράστια αξία για μένα, σήμερα, η δική του αξιολόγηση επί του ζητήματος και το δια-ταύτα... μιας λύσης, όπως την έχει σκεφτεί και την υπηρετεί! 

Έχει τεράστια αξία η αξιολόγηση των παραπάνω και το δια-ταύτα... μιας λύσης, ειδικότερα επειδή, δεν είναι να τρέφεις ψευδαίσθησεις και ουδέν μπορείς να αναμένεις... τόσο από τη ΝΔ του Κυριάκου Siemmens Μητσοτάκη, της τυχάρπαστης καιροσκοπικής συνεύρεσης και απόλυτης σύμπνοιας των χουντικών-ακροδεξιών και νεοφιλελεύθερων, όσο και από... Δημοκρατικές Συμπαρατάξεις / ΠΑΣΟΚ (λέγε με... Πλυντήριο Αμαρτημάτων ΣΟσιαλιστικών Κινημάτων) της Φώφης που θεωρεί ρετρό προβληματισμούς (!) τις όποιες περί ΓΑΠ επιφυλάξεις και κοιτάει μπροστά σε νέες ελπιδοφόρες... μπουγάδες... κι εκδουλεύσεις... 


Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

"Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα" 64€ διόδια... όλα τσεπωμένα;!

Αθήνα-Θεσσαλονίκη... λιγότερο από 50 ευρώ υγραέριο αλλά... 32 ευρώ διόδια! Άρα συμφέρει με αυτοκίνητο μόνο όταν και οι τέσσερις θέσεις του αυτοκινήτου είναι γεμάτες... και μόνο αν πρόκειται να κάνετε διαδρομές και στον προορισμό σας!

Και διακινούν στα διόδια φυλλάδια όπου διαφημίζουν αυτόματα μηχανήματα πληρωμής διοδίων. Από σφάλμα μπήκα σε μια τέτοια γραμμή... πριν πάρω μάλιστα το πρώτο τέτοιο φυλλάδιο στα χέρια...

Εκπληκτική εμπειρία... Πρέπει να κατέβεις από το αυτοκίνητο για να κάνεις την πληρωμή (!!!) σε... ένα απολύτως μη εργονομικά σχεδιασμένο μηχάνημα όπου:
 • Επειδή έχεις μάθει να πηγαίνεις κοντά στην πλευρά του εκδοτηρίου, κινδυνεύεις να σπάσεις την πόρτα σου για να κατέβεις και να φτάσεις τις διάφορες θέσεις στο εκδοτικό μηχάνημα...
 • Εννοείται πως αισθάνεσαι και πιθανότατα είσαι πολύ πιο εκτεθειμένος στους κινδύνους της εθνικής οδού καθ' όλη αυτή τη διαδικασία από ότι είσαι όταν συναλλάσσεσαι με τον υπάλληλο των διοδίων!
 • Περιμένεις το μηχάνημα να σου εγκρίνει το χαρτονόμισμα που έχεις βάλει πάνω από ένα λεπτό! Πόσο μάλλον αν κολλήσει κιόλας ή αν έχεις κανένα ταλαιπωρημένο χαρτονόμισμα!
 • Σου πετάει τα ρέστα σε ένα "χωνί" με φαρδιά βάση που είναι πάνω από το ύψος (ή περίπου στο ύψος) του κεφαλιού και από όπου ψαρεύεις τα διασκορπισμένα ρέστα δια... της ψηλαφήσεως - αφού... δεν τα βλέπεις!
 • Σου κόβει την απόδειξη από τρίτο σημείο ακόμη ψηλότερα που ΟΚ την φτάνεις εύκολα και την μαζεύεις αφού είναι μόνο ένα χαρτί!


Όλα τα παραπάνω σημεία του μηχανήματος βρίσκονται σε άσχετες μεταξύ τους θέσεις και χωρίς λογική ροή ή συνέχεια... αλλά ΟΚ, ας πούμε ότι αυτό το μαθαίνεις... Ειδικά για κάποιους κάπως ηλικιωμένους που με "ευκολία" έμαθαν την... χρεωστική κάρτα και "δεν" αργούν καθόλου... θα είναι... παιχνιδάκι!

Συν τοις άλλοις, δεν αναφέρουν ΠΟΥΘΕΝΑ στα διαφημιστικά τους φυλλάδια, αλλά ούτε - ΟΠΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΟΦΕΙΛΑΝ - στις μεγάλες - μετωπιαίες προς την οδό - σημάνσεις των εισόδων στα διόδια, ότι, οι συγκεκριμένες θέσεις, που εξυπηρετούνται από μηχανήματα, είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ και είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ για οδηγούς ΑΜΕΑ ή με οποιαδήποτε - ακόμη και προσωρινή - κινητική δυσκολία! ...SOS! Μεγάλη προσοχή σε όλους!

Γενικό συμπέρασμα πάντως είναι ότι πρόκειται για ΠΟΛΥ - ΜΑ ΠΟΛΥ - ΠΙΟ ΑΡΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ(!)... από την "χέρι-χέρι" πληρωμή και παραλαβή της απόδειξης από τους υπαλλήλους των διοδίων, των οποίων τις θέσεις θέλουν, προφανώς, να καταργήσουν, ή ελαχιστοποιήσουν, οι εταιρίες "μη συντήρησης" των δρόμων!Εταιρίες που χρησιμοποιούν επικίνδυνες, ως δολοφονικές, διατάξεις σήμανσης στα σημεία προσωρινών στενώσεων των οδών σε... ακόμη και μονή λωρίδα(!)... οριακού πλάτους και με ζικ-ζακ!

Είναι μια "ότι πρέπει" επιλογή για...
τον έλεγχο ικανοτήτων οδήγησης των επαγγελματιών οδηγών σε μεγάλα οχήματα αλλά και...
εξαιρετική τεχνική πρακτικού αλκοτέστ μετά την έξοδο από τα φημισμένα... κ@@λ@μπαρα των Εθνικών Οδών!
 • Διατάξεις σήμανσης που μπορούν να παρασυρθούν εντός της λωρίδας κίνησης των οχημάτων ακόμη και από μια απλή ισχυρή ανεμοριπή!
 • Διατάξεις που μπορεί να μπερδέψουν οπτικά κάποιες περιπτώσεις οδηγών ειδικά όταν οι συνθήκες οδήγησης είναι δύσκολες (πχ νύχτα υπό βροχή και με έντονες αντανακλάσεις)...
 • Διατάξεις που είναι πολύ αμφίβολο ότι δεν είναι "πατέντες" αλλά είναι πραγματικά πιστοποιημένες για την χρήση τους... (κάποιος να τις ελέγξει;!)


ΚΑΙ ΝΑΙ... αυτές οι εταιρίες "μη συντήρησης" των δρόμων, διακινούν φυλλάδια όπου διαφημίζουν την "κατάργηση" των θέσεων εργασίας των "υπαλλήλων των διοδίων", τους οποίους προφανώς και δεν εκπαιδεύουν επαρκώς, με αποτέλεσμα, λίγοι μόνον εξ αυτών, να μπορούν να δώσουν σαφείς πληροφορίες και ενημέρωση στους διερχόμενους για θέματα που αφορούν την οδό, τα διόδια, τον ανεφοδιασμό (πχ κανείς δεν ξέρει για υγραέριο...), τις συνθήκες... κλπ κλπ. Διαφημίζουν οι εταιρίες την "κατάργηση" των θέσεων εργασίας των "υπαλλήλων των διοδίων", που αφενός είναι πολύ-πολύ πιο γρήγοροι από το άθλιο και ζαβό - και καλά αυτόματο - μηχάνημα και που αφετέρου, όντας άνθρωποι, σου εύχονται και μιαν "καλή διαδρομή"... Και οι ευχές με τέτοιες... "σημάνσεις" είναι υπερπολύτιμο εφόδιο για τη διαδρομή!

Και τελευταίο, αλλά καθόλου ευκαταφρόνητο, "αναθέτουν" σε αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων τις θέσεις εργασίας θέλουν να "καταργήσουν", να διανέμουν (μάλλον αναγκαστικά για τους ίδιους...;) κατά τη συναλλαγή που πραγματοποιούν με τους διερχόμενους οδηγούς, τα συγκεκριμένα αυτά φυλλάδια που διαφημίζουν τα... δήθεν γρήγορα - στην πραγματικότητα αργά και ζαβά και πιθανότατα επικίνδυνα - "μηχανήματα συναλλαγής διοδίων" που θα... καταργήσουν ή θα περιορίσουν στο ελάχιστο - και, εν προκειμένω, αδίκως - τις θέσεις εργασίας τους!

Κι όλα τούτα για να "τσεπώνουν", οι εταιρίες "μη συντήρησης" των δρόμων, και τα 32 ευρώ της διαδρομής Αθήνα-Θεσσαλονίκη... κι άλλα τόσα στην επιστροφή, σύνολο 64 ευρώ, ει δυνατόν ακόμη και χωρίς ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ!


ArchOikos - LipoJan


Τα videos μας / Our videos:

|

Πρόσφατες Αναρτήσεις / Recent Posts:

Μαθαίνουμε Ιστορία γιατί... επαναλαμβάνεται!

 
 

Καθημερινά "κουσουράκια"... (λίγη λαθρανάγνωση & στοιχηματάκι):

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΤΟΠΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ:
Αποτελέσματα "Πάμε Στοίχημα" ΟΠΑΠ:
Εκτίμηση αποδόσεων:

OPEN-GOV || Ανοικτή Διακυβέρνηση (???):

ΝΕΑ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο... ή... τί σχεδιάζεται για την Ευρώπη σήμερα; (Videos)

ΥΠΟ-ΔΟΜΕΣ με χρήμα ΥΠΟ-ΔΙΩΓΜΟ πολιτών...

**Τουλάχιστον ας ξέρουμε! _____________(feeds από ypodomes.com)

Προσφορές δωρεάν (1 έτος) σε software και games που κανονικά θα πληρώνατε!!!